Det utfor att hon tittar personerna villig Tinder som objekt, som objekt, sager Isabelle Stahl

I boken ognar huvudpersonen Elise sig vi saken dar ena sjallosa presentationstexten postumt den andra, hon slar gallande och av sin GPS, astadkommer sig alternerand upptackbar, omsom onabar. Vall hem till nagon framling sam baxna av hans mansklighet i den krassa hallbelysningen.

Isabelle Stahl uppg att Tinder skanke huvudpersonen ett kansla bruten kontroll i och med att man kan avverka de dar som hane icke ar intresserad itu.

Det rationella begaret

Sociologen samt karleksteoretikern Eva Illouz skriver i sin bok foljaktligen gor lov smart att natet har forandrat det romantiska begaret i grunden. Anledningen befinner si att jakten pa karlek age blivit mer logis, under tiden nagon odl kallad partnermarknad forblir hypotetisk i den verkliga varlden ar den villig nate visuell.

Pa internet kan anvandarna metafor alla rimli romanser samt jamfora dem varandra fore do valjer att mota nagon itu do. Faststallande som grundar sig pa kansla blir alltsamman ovanligare: ”Den overvaldigande kanslan itu att nagon ar exklusiv, som en passag varenda utmarkande pro karleken, har blivit mer sallsynt fullkomligt enkelt for att det finns en overflod bruten potentiella partners”, skriver Eva Illouz.

Forandrade fantasier

Villig Tinder konstruerar vi oss sjalva verbalt samt visuellt, via bilder och presentationstexter. Det har astadkomme att vi fornimmer saken da andre kungen andra fason ann forra: framst saso nago sjalvkonstruerad framforande, sedan saso nagon stamm samt framst darpa som nagon lekame.

Detta andrar sattet vi fantiserar forsavit det romantiska motet villig. Eva Illouz skriver att det traditionella romantiska fantiserandet kombinerade verklighet och illusion sam vart forankrad i egna erfarenheten.

Fantiserandet pa natet skiljer sig till fran det ha bakatblickande fantiserande, enar vi minns den alskades gester eller beroring, igenom att dana e framatblickande fantiserande, grundat gallande skriftlig samfardse, sasom innebar att herre forestaller sig ett indivi vars fysiska deltagande herre an icke age upplevt.

Projektionsyta for drommar

Fane Linner har arbetat saso psykolog darnast 1960-talet och do senaste aren har han markt att hans klienter age nya slags karleksbekymmer, praglade fran forsvinna ansats att raka karleken gallande natet. I paritet tillsamman Eva Illouz intresserar han sig pro forandringen itu vara fantasier.

– Ju mindre stof vi inneha, ju mindre kunskap vi astadkommer bruten saken da andre, desto storre yta finns det for projektioner. Det vill anfora vi kan tillskriva saken da andre ytterligar egenskaper, vi kan placera mer forvantan i motet tillsamman saken da andre, sager Allan Linner.

Artighetens tidrym befinner si forbi

Gallande dito satt saso lagenheten pa Hemnet kan personen gallande skarmen bliv nago projektionsyta pro drommar. Och i fallet tillsammans natdejting foregriper inbillningen sam fantasierna sjalva motet, vilket ideligen bargar stav besvikelse.

Isabelle Stahls romankaraktar Elise baxna ovanfor att gubbe hon traffar verkar human. Att samlas kungen Tinder kan te sig bade befriande samt otack kontextlost: utan gemensamma koppling forlorar vi i speciell utstracknin incitamenten darfor at agn oss skapligt och artigt, jada manskligt, til varandra, ifall vi ej uppfyller varandras syften sam infriar varandras drommar.

Att bli ett gengangare

Att anvandarna villig Tinder blir projektionsytor snarare an personer riskerar att gora oss mer vardslosa darbort annu i verkligheten, enligt psykologen fane Linner. Nagot som bland annat resulterar i fenomenet ghosting, en erfarenhet massa itu hans klienter inneha ett behov itu att kommunicera om. Ghosting medfo att den ena parten astadkomme sig onabar genom att avga genmale i chatten, raderar matchningen alternativt loggar ut.

– herre upphor att existera. Hane anser ick tack sam nej tack. Herre uppge ick ”det narvarand fungerar ick pro mig” eller ”jag vill ej ga vidare”, inte me herre upphor att finnas. Sam https://kissbrides.com/sv/asia-beauty-date-recension/ emeda blir herre saso nagon ande, som saken da andre mast fantisera om. Varje det nagot jag gjorde saso bidrog at att den personen icke enkom upphorde att besta hagad itu mig, inte me dunstade kungen dett sattet, gick upp i rok, sager fan Linner.